Ontmoetingsdag Geloof en transgender – 28 maart

Geloof & transgender Zuid-Holland is een initiatief voor en door christenen die in hun leven te maken hebben met het thema ‘transgender’.

 

 

Ontmoetingsdag zaterdag 28 maart 2020 van 10.00 tot 16.00 uur

 

VOOR WIE
De doelgroep van deze dag is uiteenlopend. Allereerst zijn transgenders zelf welkom en mensen die nog zoekend zijn in hun identiteit, ten tweede directe naasten zoals ouders, broers, zussen en partners en ten derde predikanten, pastoraal medewerkers, vrienden en belangstellenden.

DOEL
We ontmoeten elkaar rond het thema ‘Geloof & transgender’. Ons doel is om te informeren, te verdiepen en te verbinden. Hiermee steken we in op het bereiken van meer inzicht, openheid en bekendheid rond transgendervraagstukken binnen en buiten de kerken. We zoeken daarbij naar wat we gemeenschappelijk hebben, juist ook in ons geloof. Dat alles wat ons betreft in een respectvolle veilige setting en met een open mind.

INVULLING
De rode draad van de dag is: ‘met elkaar de tijd nemen om gedachten uit te wisselen en elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer’. De ochtend gebruiken we voor informatie en verheldering. Sprekers en het stellen van vragen wisselen elkaar af. Na de lunch gaan we in drie groepen uiteen: een groep voor transgenders, een groep voor de naasten en een groep voor de anderen. In een interactief proces is er ruimte voor persoonlijk contact, uitwisselen van ervaringen, verdieping en verdere vragen. Aan het eind van de dag willen we tenslotte inventariseren welke behoefte er is aan eventuele vervolgbijeenkomsten.

OPGEVEN
De dag wordt gehouden in Barendrecht. Wil je je opgeven voor deze dag of heb je nog vragen die je wilt stellen, dat kan via: [email protected].

Jonathan Top, Marieke en Idde-Jan Terpstra, Ellemieke en Herman Scheffer.