Linked: de jeugdkring van gemeente Delfshaven en Centrum

Wat is Linked?
Linked is de naam voor de gezamenlijke jeugdkring van Delfshaven en Centrum voor de leeftijdsgroep vanaf 12-16 jaar. Linked is opgestart omdat we geloven dat we onze jongeren in hun (latere) keuze voor God en in het volgen van Jezus in de praktijk positief kunnen stimuleren. Dit doen we door als jeugdleiders en gemeente hen hierin voor te gaan en jongeren tevens een volwaardige plaats in ons midden geven.

Hoe gaat Linked te werk?
Er zijn 4 jeugdkringen met voor iedere kring een eigen leeftijdscategorie. Jongeren van Delfshaven en Centrum nemen samen deel aan een kring. Iedere jeugdkring heeft twee (of meer) jeugdleiders. Ieder kringjaar bestaat uit vijf themablokken van vier avonden. Voorafgaand aan ieder blok zal een predikant en/of andere deskundige toerusting verzorgen voor alle jeugdkringleiders. Ieder seizoen neemt de predikant(en) ook één blok per groep voor zijn rekening. Daarnaast zijn er ieder jaar leuke activiteiten met de hele groep (mede georganiseerd door de Taakgroep Onderwijs) zoals een kamp, leer- of gezellige activiteit.

Interesse in het worden van jeugdleider?
De jeugdleiders hebben de mooie taak om te laten zien wat het betekent om een relatie met Jezus te hebben. Zij ondersteunen de jongeren in het hebben van een actief geloof, helpen hen bij vragen en geven hen het gevoel welkom te zijn.
Volgend seizoen zal er een nieuwe groep van start gaan met zo’n 5 jongeren uit Delfshaven en Centrum. We zijn dus weer op zoek naar nieuwe jeugdleiders! Heb jij interesse, of ben je gewoon nieuwsgierig en heb je eerst wat vragen? Neem dan contact op met Rommy Bakker ([email protected]), contactpersoon in de kerkenraad voor de jeugdleiders.