Het werk van de synode heeft noodgedwongen een lange tijd bijna stilgelegen. Maar D.V. op 4 en 5 september aanstaande zullen de afgevaardigden naar de synode voor het eerst weer bij elkaar komen. Op de agenda staat dan de bespreking van de vragen en bezwaren vanuit de kerken naar aanleiding van de besluiten van de synode van Meppel (2017) om de kerken ruimte te geven voor de aanstelling van vrouwelijke ambtsdragers.

Een commissie heeft van de synode de opdracht gekregen om deze bespreking voor te bereiden. In twee rapporten vat deze commissie haar bevindingen samen. Allereerst in een inhoudelijk rapport, waarin onder andere een grondige onderbouwing wordt gegeven van de besluiten van de synode van Meppel, en vervolgens in het zgn. aanbiedingsrapport, waarin de commissie haar werkwijze verantwoordt, vragen en bezwaren categoriseert en de beantwoording ervan voorbereidt. Het aanbiedingsrapport bevat ook de concept-besluitteksten.

U kunt beide rapporten downloaden op de speciale synodewebsite www.lv-gs2020.nl.
Onder Gkv/rapporten/beleidsrapporten vindt u ze onder nr. 22. Of u kunt ze hier downloaden:

Elkaar van harte dienen – inhoudelijke onderbouwing
Aanbiedingsrapport – verantwoording en concept-besluitteksten


U kunt de bespreking van 4 en 5 september volgen via een livestream op dezelfde website. Daar vindt u ook meer informatie over de geplande andere vergaderdagen in het najaar.

Wilt u bidden om wijsheid voor de synodeleden om in dezen de weg van de HEER van de kerk te gaan?

Namens het moderamen,

Met vriendelijke groeten,

Heleen Sytsma-van Loo,
communicatieadviseur GKv