St. Newbornlife heeft opnieuw de vrijmoedigheid om haar zgn. eindejaarsverdubbelingsaktie 2020 bij u aan te kondigen.

Stichting  Newbornlife Nederland vraagt opnieuw uw aandacht en gebed voor vrouwen in West-Afrika die leven met een gat in hun urineblaas –Vesico Vaginal Fistula…. met alle gevolgen van dien! Want korter of langer geleden hadden deze vrouwen een zeer langdurige en gecompliceerde bevalling zonder professionele hulp. Hierdoor is hun kindje veelal overleden en hun urineblaas (en/of darm) compleet verscheurd.

De gevolgen zijn desastreus: een leven in  afzondering, uitgestoten úit hun gemeenschap, werk, trein, kerk en zélfs hun mannen willen hen niet meer zodat ze ook haar eventuele kinderen niet meer ziet. Dit vanwege de voortdurende stank van de urine. Vaak worden ze gepest en raken eenzaam en verward. Er zijn maar zéér  beperkte mogelijkheden voor VVF-hersteloperaties in Afrika. Al in 2006 is  MercyShips begonnen met gratis VVF-hersteloperaties aan te bieden op haar reizen langs de kust van West Afrika. Een hersteloperatie = een nieuw leven: de urineblaas wordt gedicht en kan weer urine bevatten. De vrouwen worden liefdevol verpleegd, ook weer aangeraakt en geknuffeld. Er wordt veel gepraat, gezongen en gebeden.

Helaas kunnen deze hersteloperaties dit jaar niet doorgaan op het hospitaalschip i.v.m. de werelwijde corona uitbraak. De lange reizen om deze vrouwen uit de periferi op te halen naar het hospitaalschip in de haven zijn verboden. Datzelfde reisverbod zorgt er vermoedelijk ook voor dat méér moeders zullen bevallen zonder professionele hulp, dus met meer gevaar voor hun leven en dat van hun kindje.En ook meer kans op een verscheurde urineblaas.

Uw giften komen deze keer ten goede aan vrouwen met VVF in een kliniek in Sierra Leone. Deze kliniek is de enige mogelijkheid voor vrouwen met deze aandoening in dit arme land; zij willen hun capaciteit van 300 VVF-hersteloperaties per jaar graag uitbreiden. Met uw hulp kunnen daar dan méér vrouwen worden geholpen , een nieuw leven opbouwen zonder schaamte, weer echt vrouw zijn, misschien weer terug gaan naar hun gezin, misschien (weer) een kindje krijgen! Zie voor meer informatie en verhalen op www.newbornlife.nl.

Feest na herstel!

Uw gift/collecte is zéér welkom. Uw gift wordt verdubbeld en is dan 2x zoveel waard! €15 wordt dan €30,  €50 wordt €100, etc.
NL85 INGB 0003 1092 80. t.n.v. Newbornlife te Zuidlaren. o.v.v.verdubbelingsaktie.
St.Newbornlife is ANBI aangemerkt bij de belastingdienst. Doet u (weer)mee?

Janneke Venema, voorz. Stichting Newbornlife Nederland