De kerkenraad wil concretere stappen zetten in de onlangs besproken zondagsinvulling. We weten niet hoe de coronamaatregelen komende tijd verlopen, maar we houden er rekening mee dat we na de zomer hopelijk steeds verder groeien naar “normaal”. En dat het ook mogelijk wordt om meer inhoud en invulling te geven aan ‘ontmoeting’. We richten ons er daarom op dat we na de startzondag in september ook bezig kunnen met de nieuwe zondagsinvulling.
Daarvoor zijn we nu op zoek naar mensen voor de werkgroep. De (tijdelijke) werkgroep krijgt de opdracht om in
de komende periode de zondagsinvulling uit te werken, te zorgen dat deze ook daadwerkelijk start, en we rond
de Kerst een voorstel hebben hoe hier verder mee te gaan. Lijkt het je leuk om op enige manier je bijdrage
hieraan te leveren? Laat het weten aan één van de ouderlingen! Zoals afgesproken: we betrekken graag zoveel mogelijk mensen bij de uitwerking en invulling.
Meer informatie vind je in de Schiemail van 30 mei.