De Regiegroep Hereniging en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) beleggen dit voorjaar door het land heen vijf voorlichtingsavonden. Geïnteresseerden kunnen daar terecht met hun vragen over de kerkorde voor de herenigde kerk, zoals die in eerste lezing is vastgesteld tijdens de gezamenlijke Landelijke Vergadering en Generale Synode (LV/GS) van 13 november jl.

Deze versie van de kerkorde kent al een voorgeschiedenis waarin alle lokale kerken en hun leden de gelegenheid gehad hebben om zich erover uit te spreken en met wijzigingsvoorstellen te komen. Daar is ruimschoots gebruik van gemaakt. Nu, in deze volgende fase, is het aan de regio’s (NGK) en classes (GKv) om zich erover te buigen. Zij krijgen tot 1 juni a.s. de tijd om de LV/GS te dienen met hun commentaar. Geïnteresseerden kunnen eventuele vragen of opmerkingen via hun eigen kerkenraad aan de classis/regiovergadering doorgeven. In december 2021 is de tekst van de kerkorde met een toelichting en een begeleidende brief naar de kerken gestuurd. Alle relevante documenten kunt u hier vinden.

Tijdens de LV/GS van Zoetermeer, die D.V. in het najaar van 2022 geopend zal worden, komt de concept-kerkorde opnieuw op de agenda. Na een nieuwe besprekingsronde zal de kerkorde dan definitief vastgesteld worden als kerkorde van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Onder het voorbehoud van de geldende coronamaatregelen zijn de volgende voorlichtingsavonden gepland. Als het nodig is, worden ze gewijzigd in online bijeenkomsten. Via www.onderwegnaar1kerk.nl houden we u op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Plaats Datum Adres
Eindhoven Woensdag 2 februari Jan van der Wegestraat 2
Assen Donderdag 10 februari Scharmbarg 37
Deventer Woensdag 16 februari Marienburghstraat 4
Amstelveen 23 of 24 februari (besluit valt binnenkort) De Ruyschlaan 147
Amersfoort Donderdag 10 maart Copernicusstraat 18

Aanvangstijd is altijd 19:30 (zaal open om 19:00 u.), sluiting uiterlijk om 21:30.
We stellen het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt. Op www.onderwegnaar1kerk.nl komt binnenkort een aanmeldformulier. Mailen mag ook: [email protected].