Beste broers en zussen,

Anna en Evert Jan werken al geruime tijd in Rusland. Afgelopen jaren hebben we filmpjes in de kerk laten zien, waarin zij vertellen over hun werk als studentenwerkers voor de stichting Agapè. Zij delen het Evangelie onder studenten, coachen hen op verschillende levensgebieden, en geven leiding aan de studentenbeweging op nationaal niveau. Zondag laten we een filmpje zien over hoe Anna haar dag doorbrengt.
Anna en Evert kunnen dit werk doen door structurele en eenmalige giften. Op dit moment hebben ze structureel tekort van 600 euro per maand. Dit komt door verschillende ontwikkelingen, zoals stijging van het wettelijk minimumloon en de koersdaling. De diaconie van De Pelgrimskerk en onze kerk hebben aangegeven (tijdelijk) een gedeelte bij te springen. Daarnaast zijn ze nog op zoek naar vaste of eenmalige bijdragen. We willen jullie vragen hen in gebed mee te nemen. Heb je ook ruimte om financieel bij te dragen? Of wil je je gift verhogen? Neem een kijkje of geef op https://agape.nl/dt_team/evert-jan-en-anna-romijn/

Hartelijke groet, namens de Thuisfrontcommissie,
Bram van Noordeinde en Margreet Lont