Geroepen om te dienen.

Afgelopen week hadden we weer contact met onze dierbare collega´s in Odessa, Oekraïne.
Gelukkig lukt het nog steeds om wekelijks berichten te ontvangen en elkaar te spreken. In
heel het land zijn er dagelijks meerdere stroomonderbrekingen als gevolg van de aanvallen
op de energiefaciliteiten. Er is soms maar één of twee uur stroom per dag. Je kunt je
voorstellen dat dit een grote impact heeft op ieders leven – vooral nu het weer koud wordt.
Maar’, schrijft Liliya, ‘we staan op, we trekken meer kleren aan en gaan door met onze
opdracht: hulp verdelen in de dorpen, voedsel- en brandstofprijzen monitoren en inkopen
doen. We proberen foto’s, verhalen en rapporten te sturen als er internet is.
Gisteren zijn we naar een supermarkt geweest die elektriciteit krijgt van een generator. Er
zijn weinig klanten in de winkel, maar mensen zitten op de grond naast elkaar met een laptop
of telefoon, in een poging hun werk gedaan te krijgen of online te gaan. Het was stil in de
supermarkt, totdat er een moeder binnenkwam met een baby die onophoudelijk huilde. Het
bijzondere is dat niemand ongeduldig werd, in plaats daarvan probeerden mensen de
moeder te helpen.
Ik denk dat de oorlog mensen meer medelevend maakt. Luchtsirenes loeien voor iedereen,
iedereen heeft een donker huis, iedereen heeft iemand, een geliefde, aan het oorlogsfront.
De omstandigheden zijn voor iedereen hetzelfde, maar mensen reageren er op verschillende
manieren op. Sommige mensen worden overmand door angst of depressie. Zij weten zich
geen raad. Dankzij God kunnen wij, gelovigen, onze toevlucht tot Hem nemen. Wij mogen
zonder angst door moeilijkheden heen wandelen. We zijn geroepen om mensen in alle
situaties te helpen en hen ertoe te brengen Jezus te leren kennen.
We vervullen deze oproep samen. Sommigen van ons zijn in staat om financieel te helpen,
anderen gebruiken deze fondsen om mensen in nood te dienen. We werken allemaal in
Gods Koninkrijk. Moge de Heer iedereen zegenen die deze roeping om te dienen heeft
aanvaard!’
Dit zijn krachtige en inspirerende woorden van Liliya. Dit raakt ook ons, we zijn geroepen om
te dienen. Met de mogelijkheden die God ons geeft.
Op dit moment zijn we bezig een generator te kopen voor het kantoor van Mission Possible
in Odessa. Daarnaast loopt ons winterprogramma door, daar schreven we eerder over. We
kopen met name brandhout en voedsel.
In contact met een Nederlans fonds hebben we een partij van 5000 Oekraïnse Bijbels
gekregen, 2500 gewone Bijbels en 2500 kinderbijbels met kleurpotloden. We zijn het
transport voor deze Bijbels nu aan het regelen.
We zijn ontzettend dankbaar voor de gebeden en de financiele hulp die we vanuit Nederland
mogen ontvangen. Wat een bemoediging om zo samen te kunnen dienen! We blijven bidden
voor Liliya en haar teamleden. Dat zij een Licht van Hoop mogen zijn in de duisternis van
deze oorlog.
Meedoen met onze acties kan nog steeds. Maak uw gift over op NL07 RABO 0158 0454 24
o.v.v. Oekraïne Winter of geef via een tikkie. www.missionpossible.nl.

In Christus verbonden,
Bert Dokter en Gerande Sikkema, Team Mission Possible Nederland.