De Paraplu
een inloophuis voor vrouwen

Maar inloophuis klinkt alsof daar weinig of niets gebeurt en dat is niet waar. Voor wie veiligheid schaars is, biedt De Paraplu een veilige plek; voor wie zich niet welkom voelt, biedt De Paraplu een open thuis, waar je anderen ontmoet, vriendschappen opbouwt en kunt werken aan je persoonlijke groei.

Veel vrouwen weten op maandag en donderdag de weg naar De Paraplu te vinden, als er open inloop is en als – op donderdag – de kinderkledingbank open is. Maar ook op dinsdag, voor een cursus, of op vrijdag voor een taalles. De Paraplu heeft duidelijk iets moois te bieden. Die erkenning is er: De Paraplu is al vaak als ‘voorbeeld-huis’ in de pers verschenen en heeft, door gewoon te doen wat ze doet, al menige prijs ontvangen.

De Paraplu richt zich op vrouwen die, om wat voor reden dan ook, zich in een kwetsbare positie bevinden. En de werkers in De Paraplu zijn zich ervan bewust dat ook zij op de plek van de ander hadden kunnen staan. Het is dan ook een voorrecht je voor De Paraplu te mogen inzetten, als vrijwilliger of als lid van het stichtingsbestuur. Kortom:

de Paraplu zoekt bevoorrechte vrouwen

(oké, voor versterking van het bestuur zijn ook mannen van harte welkom).

Om bij de vrijwilligers te beginnen:
De Paraplu zoekt met regelmaat hulp voor de kinderkledingbank, versterking voor het team van gastvrouwen en docenten voor de taallessen: vrouwen met een open houding naar de medemens die bereid zijn zich te verbinden aan en zich in te zetten voor de vrouwen van De Paraplu. Op dit moment zoeken we vooral 1 à 2 taaldocenten, het liefst per direct. Meer weten? Neem contact op met één van de coördinatoren: Renate v.d. Velden, telefoon 06 45810797 of Corine Vreugdenhil 06 43848341.

Ook het stichtingsbestuur kan versterking gebruiken. Op dit moment zijn we op zoek naar een fondsenwerver, maar meer in het algemeen is versterking door betrokken mensen die ook graag uitvoering geven aan de bestuurswerkzaamheden, van harte welkom.
Meer weten? Neem contact op met de voorzitter, ds. Harold Schorren, 06 15195149.