De formele besluiten om als NGK en GKv per 1 mei a.s. één kerkverband te vormen is op zaterdag 15 april jl. genomen in Zoetermeer. Dat moment van besluitvorming was het slotakkoord van een jarenlang proces van naar elkaar toegroeien als kerken én van organisatorische en kerkrechtelijke voorbereidingen. Aan God alle eer voor de weg die Hij met deze kerken gaat.
Wat gescheurd was wordt weer heel. Dat maakt allerlei verschillende gevoelens en emoties los. Ook in onze gemeentes. Sommigen hebben zelf pijnlijke herinneringen aan de breuk uit het verleden. De eenwording zal mensen blij maken, of juist verdrietig; of anderen koud laten. Ook hierin willen we oog hebben voor elkaar. Als kerken geloven we dat de Nederlandse Gereformeerde Kerken een plek hebben in Gods verhaal. Jezus Christus staat centraal. Als kerken hebben we daarom als motto: “Hoopvol onderweg in Gods wereld”. Lees hier de uitleg daarvan. Een korte toelichting op de besluiten vind je hier.

Lokale samenwerking NGK Schiedam en GKv Delfshaven

In de afgelopen tijd hebben we jullie regelmatig gewezen op de eenwording van het kerkverband van de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Vanaf 1 mei dit jaar gaan deze kerken samen verder onder de noemer: Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Wat betekent dat nu voor ons lokaal, hier in Schiedam en Delfshaven? We mogen dankbaar constateren dat er hier twee kerkelijke gemeenschappen zijn: de NGK Schiedam en de GKv Rotterdam-Delfshaven (vanaf mei de NGK R’dam-Delfshaven). De gemeenteleden van deze laatste wonen niet alleen in Rotterdam-West, maar ook in Schiedam (Oost/Zuid). Gemeenteleden van NGK Schiedam wonen in het gebied van Vlaardingen tot en met Rotterdam-West, maar vooral in Schiedam.

We zijn blij en dankbaar dat we in de afgelopen 2-3 jaar elkaar hebben leren kennen. Het is goed om als naburige kerken met elkaar op te trekken, elkaar te helpen en te bemoedigen. En wat een zegen als er herstel mag zijn van gebrokenheid. Het is soms ook praktisch en efficiënt om dingen samen te kunnen doen. We ervaren het positief en als een zegen dat we de vrijmoedigheid hebben om samen dingen te doen.

Dit is begonnen op het niveau van de predikanten en het wederzijds voorgaan in elkaars diensten. Tussen de moderamina is een paar keer contact geweest. Inmiddels zijn we dit seizoen begonnen met het samen optrekken rond het jeugdwerk en hebben we dit seizoen een gezamenlijk jaarthema. Dat jaarthema was de kapstok om ook als gemeenten een aantal gezamenlijke diensten en activiteiten te hebben. Ook delen we inmiddels regelmatig uitnodigingen voor activiteiten bij de een of de ander.

We zitten in de fase van elkaar ontdekken en leren kennen. Als kerkenraden willen we ruimte geven om dit te laten groeien en bloeien. En zo de weg te ontdekken die we gaan. Het is nu nog te vroeg om daar al een concrete visie of stappenplan op te geven. We hebben als gemeentes ook onze eigen dynamiek en karakteristieken. En zijn geworteld op de plek die we hebben. Ook dat verdient aandacht.
Wat buiten kijf staat is dat we als naburige kerken een warme onderlinge band willen hebben. En samen optrekken waar dat goed is om te doen. Ontmoetingen blijven we organiseren (waar dat past) en van daaruit kijken we – verwachtingsvol – wat er groeit en ontstaat. Daarbij laten we ons leiden door God en Zijn Geest. Hij bouwt zijn kerk. Hoe dat er dan verder over vijf of tien jaar uitziet, gaan we ontdekken.

Op vrijdag 12 mei is er een landelijke viering van de eenwording van het kerkverband. Er is daarbij ook aandacht voor herstel en verzoening van de breuk in ons kerkverband in de jaren zestig, ook in de kerken in onze omgeving. Alle kerken is opgeroepen om op zondag 14 mei hier plaatselijk bij stil te staan. Voor ons is dat reden geweest om te kiezen voor een gezamenlijke dienst. Deze dienst zal zijn in Schiedam, om 10u. In de dienst vieren we het avondmaal.

Op 11 mei hebben we voor het eerst een ontmoeting met de beide kerkenraden. Om elkaar te leren kennen en door te spreken over deze ontwikkelingen. Voor de beide gemeentes staan er in de komende tijd ook nog een aantal activiteiten gepland:

do 11 mei: ontmoeting beide kerkenraden
vr 12 mei: landelijke viering eenwording
za 13 mei: running dinner in Schiedam (ook D’haven is uitgenodigd; zie Schiemail 2 april)
zo 14 mei: gezamenlijke dienst (bij NGK), lokaal stil staan bij eenheid
do 18 mei: Hemelvaart: gezamenlijke dienst (bij D’haven) (in het kader van jaarthema; en om praktische redenen): Verlangen naar lange adem en actie Serve the City
di 23 mei: workshop Tim Vreugenhil in het kader van jaarthema
zo 23 juni: gezamenlijke dienst (in D’haven) als afsluiting jaarthema

Een vraag die soms gesteld wordt:
Betekent de eenwording nu dat ik in mei lid word bij de gemeente die voor mij het dichtste bij is, nu we toch samen één kerkverband zijn?
De eenwording heeft betrekking op het landelijke verband van kerken. Lokaal worden we dus niet één kerk (dat wordt ook niet landelijk opgelegd of zo), en er verandert in principe niks aan je lidmaatschap van de lokale kerk. Wel staat het natuurlijk een ieder vrij om hierin ook eigen afwegingen te maken. Daarbij is verbondenheid met je huidige gemeenschap van belang. Maar ook de eenheid met christenen in de eigen omgeving.

De kerkenraden van NGK Schiedam en GKv Delfshaven