Beste gemeenteleden

Happietaria is een pop-up restaurant dat volledig wordt opgezet en gerund door christelijke studenten waarbij alle opbrengsten naar het goede doel gaan. Het goede doel van Happietaria dit jaar is een project van Tearfund in Nepal, waar mensenhandel een groot probleem is. De economie in Nepal biedt vaak onvoldoende mogelijkheden voor een goede (betaalde) baan, waardoor met name mannen en jongens zich genoodzaakt voelen om over de grens naar werk te zoeken. Het zorgt voor incomplete gezinnen en dat brengt een extra uitdaging mee voor de vrouwen en kinderen die achterblijven. Zij worden hierdoor kwetsbaar voor seksueel en gender gerelateerd geweld dat zich onder andere uit in mensenhandel.

Tearfund werkt in centraal Nepal samen met lokale organisaties voor armere mensen die kwetsbaar zijn voor mensenhandel. Met deze lokale organisaties probeert Tearfund mensen in hun kracht te zetten door hen bijvoorbeeld te helpen met het starten van een onderneming. Zo wordt een groot probleem lokaal aangepakt, en kunnen we één voor één kwetsbare mensen helpen in Nepal!

Tot en met 20 mei zijn onze deuren nog geopend in Rotterdam aan het Samuel Mullerplein 19A. Je bent van harte uitgenodigd om een Happie bij ons te komen eten! Kijk voor meer informatie op onze website www.happietariarotterdam.nl
Tot ziens!

Met vriendelijk groet,
Happietaria Management Team 2023