De nieuwe kerkgemeenschap van de Nederlandse Gereformeerde Kerken heeft ook in regio Rotterdam vorm gekregen: drie keer per jaar komen de kerken, van Nieuwerkerk tot Maassluis, bij elkaar. Voor geestelijke ontmoeting, overleg, onderlinge betrokkenheid en eventuele gezamenlijke taken.

Voor die regionale vergaderingen zoeken we secretariële ondersteuning.

De regioscriba vormt, samen met de jaarlijks gekozen voorzitter, de spil van de regio. Samen zorgen zij voor de uitnodigingen, concept-agenda’s, roosters e.d. De regioscriba is er die drie keer per jaar bij, om notulen te maken en een korte impressie (voor de kerkbladen/gemeente-apps). Tussen de vergaderingen door zorgt hij/zij voor de post e.d., samen met de (per vergadering wisselende) secretaris van het moderamen.

Wat levert het op?
Dankbare waardering, de voldoening dat dit stukje kerkenwerk goed loopt, en meer dan eens interessante ontmoetingen en gesprekken. In de regio klopt het hart van het kerkverband.

Wat zoeken we?
– vooral trouwe inzet, in de regel rond drie momenten per jaar. Geen grote tijdsbelasting, wel liefst voor langere tijd;
– secretariële basisvaardigheden (notulen schrijven, stukken archiveren, mails verzenden);
– dienstbaarheid, gericht op samenwerking;

Meer informatie of aanmelden?
Hiervoor kun je bij Ruth Lammers of Guido Suurmond terecht. Je mag ook ds. Rob Vreugdenhil bellen, tijdelijk voorzitter (010 7430134, 06 22122845). Wacht er niet te lang mee: komende donderdag 24 augustus is er een regio-vergadering. De bedoeling is daar een benoeming te doen.