De kerkenraad doet een beroep op jou als gemeentelid om je te melden als het onderwerp Avondmaal je aan het hart gaat en je je hierin verder wilt verdiepen.

Het doel is om samen met een delegatie van de kerkenraad een gesprek met de gemeente voor te bereiden over kinderen/jongeren en het avondmaal. Hierbij zal ook de nieuwe predikant, Chiel Vleesenbeek, worden betrokken. Het is natuurlijk fijn als we hiervoor een divers clubje gemeenteleden bij elkaar kunnen krijgen.

Als onderdeel van het gesprek heeft de kerkenraad al dankbaar gebruik gemaakt van de mooie brochure van het Kerkpunt “Samen aan tafel? Kind, jongere en avondmaal”. De brochure geeft uitleg en achtergrondinformatie over de verschillende aspecten van het avondmaal.

Bekijk de brochure.

Voor meer informatie, kunt u een van de ouderlingen aanspreken.