Zondag 4 december
Verlangen om te dienen

‘De christelijke God is de gekruisigde God, de dienstbare God. De God die zichzelf heeft verloren in dienst van anderen.’

9.30 uur: kerkdienst

Zaterdag 10 december:
Diaconale dag. Meer informatie volgt.