Jaarthema: Bouwstenen van Gods kerk

In het seizoen 2021-2022 willen we met elkaar stilstaan bij dit thema. Wat zijn de belangrijkste ingrediënten van de kerk? Wat zegt de bijbel daar over?
Maar ook wijzelf zijn bouwstenen: “Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel” (1 Petrus 2).
Stellen we onszelf beschikbaar om Gods kerk te bouwen?