Ontmoetingsdag Geloof en transgender – 28 maart

Geloof & transgender Zuid-Holland is een initiatief voor en door christenen die in hun leven te maken hebben met het thema ‘transgender’.

 

 

Ontmoetingsdag zaterdag 28 maart 2020 van 10.00 tot 16.00 uur

 

VOOR WIE
De doelgroep van deze dag is uiteenlopend. Allereerst zijn transgenders zelf welkom en mensen die nog zoekend zijn in hun identiteit, ten tweede directe naasten zoals ouders, broers, zussen en partners en ten derde predikanten, pastoraal medewerkers, vrienden en belangstellenden.

DOEL
We ontmoeten elkaar rond het thema ‘Geloof & transgender’. Ons doel is om te informeren, te verdiepen en te verbinden. Hiermee steken we in op het bereiken van meer inzicht, openheid en bekendheid rond transgendervraagstukken binnen en buiten de kerken. We zoeken daarbij naar wat we gemeenschappelijk hebben, juist ook in ons geloof. Dat alles wat ons betreft in een respectvolle veilige setting en met een open mind.

INVULLING
De rode draad van de dag is: ‘met elkaar de tijd nemen om gedachten uit te wisselen en elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer’. De ochtend gebruiken we voor informatie en verheldering. Sprekers en het stellen van vragen wisselen elkaar af. Na de lunch gaan we in drie groepen uiteen: een groep voor transgenders, een groep voor de naasten en een groep voor de anderen. In een interactief proces is er ruimte voor persoonlijk contact, uitwisselen van ervaringen, verdieping en verdere vragen. Aan het eind van de dag willen we tenslotte inventariseren welke behoefte er is aan eventuele vervolgbijeenkomsten.

OPGEVEN
De dag wordt gehouden in Barendrecht. Wil je je opgeven voor deze dag of heb je nog vragen die je wilt stellen, dat kan via: transgenderengeloofzhz@gmail.com.

Jonathan Top, Marieke en Idde-Jan Terpstra, Ellemieke en Herman Scheffer.

Het onwaarschijnlijke verhaal van een boekrol die de Holocaust overleefde

Het onwaarschijnlijke verhaal van een boekrol die de Holocaust overleefde

75 jaar bevrijding Auschwitz
Op 27 januari 1945 bevrijdt het Russische Rode leger het Duitse nazi vernietigings- en concentratiekamp bij de Poolse stad Auschwitz, enkele tientallen kilometers westelijk van Krakau. In november 2005 hebben de Verenigde Naties besloten dat de bevrijding van Auschwitz voortaan als Holocaust Memorial Day herdacht zal worden. Deze herdenking wordt in Nederland door het Nederlands Auschwitz Comité jaarlijks georganiseerd op de laatste zondag van januari, dit jaar 26 januari.

Een boekrol die de Holocaust overleefde
In de Kristallnacht, de nacht van 9-10 november 1938, werd de gehele Joodse bevolking van de stad Fürth weggevoerd en vermoord. De Joodse gemeenschap wist echter, voorafgaande aan deze ramp, de Thorarollen te ‘redden’ door ze in een grafkist te verbergen en ten grave te dragen. De synagoge werd totaal verwoest en geen van de 2000 Joden in Fürth overleefde de Holocaust, echter deze rollen wel.

Decennia later, bij de uitbreiding van de stad, werd de kist opgegraven en de inhoud verkocht. De 300 jaar oude rollen bleken goed geconserveerd en nog zeer bruikbaar. Een koper schonk één van deze oude Thorarollen aan de Bible Society Israël (BSI) (https://israeli.bible/).

Grote waarde
De Bible Society in Jeruzalem is een belangrijke steun voor de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. In de winkel in de Jaffastraat, nabij de oude binnenstad, is een breed assortiment aan toerusting en bijbeluitleg verkrijgbaar. En in de kleine expositie en bezinningsruimte kunnen bezoekers stilstaan bij het werk van God, voor en door het Joodse volk. Als Joden onderweg naar de oude stad langs de BSI-vestiging komen, kan de eerbied voor deze rol hen in aanraking brengen met het evangelie van onze Heer Jezus – het heil uit hun eigen volk gekomen. Door de boekrol op een aantrekkelijke manier te presenteren wordt er op een mooie en verbindende manier contact gelegd met (orthodoxe) Joden en andere bezoekers. Voor christenen is het Oude Testament net zo belangrijk als het Nieuwe. Veel Joden weten dat niet. Helaas is ook de vervulling van de Thora door de Messias voor velen nog onbekend.

Wilt u helpen?
De GKV organisatie Yachad wil de rol die de holocaust overleefd heeft een waardige plaats geven. Yachad heeft toegezegd de daarvoor benodigde € 9000,- bij elkaar te sparen en zo de rol een ereplaats te bezorgen. Wilt u ook uw steentje bijdragen? Dat kan door uw bijdrage over te maken op bankrekeningnummer NL34 RABO 0348 9996 23 t.n.v. Yachad te Ommen o.v.v. “boekrol project”.

Tenslotte, als u via onze nieuwsbrief op de hoogte wilt blijven van het werk van Yachad, kunt u de nieuwsbrief aanvragen via info@yachad.nl of via de website onderaan de homepage op www.yachad.nl.

Rein Visscher – Yachad

Podcast – 40 dagen hier en nu

Podcast: 40 dagen hier & nu

 

De veertigdagentijd is een periode van verwonderen en vernieuwen. Van verstillen en verminderen. Een tijd om bewuster stil te staan bij de komst van het Koninkrijk van God. Dat rijk brengt de liefde, schoonheid en vrede waar we zo hartstochtelijk naar kunnen verlangen. Toch voelt dat koninkrijk vaak nog als toekomstmuziek. Kunnen we in het hier en nu al iets daarvan ervaren en delen met anderen? Wij geloven dat van harte!

40 dagen hier & nu verbindt jouw dagelijkse leven met Gods wereld. De serie biedt een afwisselende inhoud die kan bestaan uit een overdenking, een bijbeltekst, een verdiepingsvraag, een lied of een kort gebed. Ook krijg je regelmatig een praktische suggestie of een leuke uitdaging.

Meld je aan en ontvang vanaf woensdag 26 februari tot en met eerste Paasdag zes keer per week een bericht met een link naar de pagina waar je de podcast van die dag kunt beluisteren. Uiteraard kun je ook luisteren via Spotify of je favoriete podcast-app.

Ga naar: 40dagenhierennu.nl

 

 

Lezing Samen Gereformeerd

Geachte broeder, zuster,

Graag attenderen wij u op een lezing die D.V. gehouden zal worden op woensdagavond 15 januari in GKv kerkgebouw ‘De Burcht’, Van Schothorststraat 24 te Barneveld.

Ds. H. Drost, emerituspredikant van de GKv Zwijndrecht-Groote Lindt, zal spreken over het onderwerp Missionaire én gereformeerde kerk!

Het besef dat het zendingsveld naast de kerk ligt, dringt steeds meer door. De kerk heeft de opdracht om missionair te zijn, gericht op de naaste. Daarbij past openheid en gastvrijheid, voor iedereen.

Over missionair kerkzijn bestaan modieuze opvattingen. Drempels zouden weg moeten, kerkmuren zouden niet meer ‘van deze tijd’ zijn. Maar is dat gereformeerd?

Hoe klinken missionaire preken? Kun je nog over bekering preken en praten? Hoe zit het met kerklidmaatschap en het toepassen van tucht?

Missionair en gereformeerd mag én hoeft geen tegenstelling te zijn …

U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. Er zal een collecte worden gehouden om de kosten te bestrijden. Er is uiteraard tijd voor onderlinge ontmoeting. Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Bij voorkeur tevoren opgeven via info@samengereformeerd.nl

Deze lezing wordt georganiseerd door het comité Samen Gereformeerd. Over het doel en werk van dit comité, maar ook voor meer informatie, kunt u terecht op de website www.samengereformeerd.nl

Hartelijke groeten, namens comité ‘Samen Gereformeerd’,
Evert Jan van Baardewijk

SHE Event

Landelijke dag Als kanker je raakt

30 maart 2019: Landelijke dag Als kanker je raakt met Manu Keirse

Op zaterdag 30 maart organiseert de stichting Als kanker je raakt de landelijke ontmoetingsdag ‘Geraakt door Kanker’ in Doorn. Deze dag is voor iedereen die direct of indirect geraakt is door kanker. Spreker is Manu Keirse.

Wanneer je geraakt wordt door kanker staat je wereld op zijn kop. Je leven en agenda worden gevuld met behandelingen (operaties, bestralingen, chemotherapie, medicijnen). De behandelingen laten hun sporen achter, maar de sporen gaan dieper. Horen dat je geraakt bent door kanker heeft diepe impact op je lichamelijke, psychische, sociale en geestelijke welzijn. Er is een diep besef van kwetsbaarheid en eindigheid. Vragen komen boven over het leven, het leven na dit leven, de God van het leven. Er is onzekerheid over hoe het verder zal gaan. Hoe ga je om met je vragen, je angsten? Waar put je hoop uit? En moed? Hoe houd je vol?

Spreker Manu Keirse is klinisch psycholoog en doctor in de geneeskunde. Hij is auteur van talrijke boeken, waaronder ‘Helpen bij verlies en verdriet’. In 2007 werd hij zelf geraakt door kanker.

Praktische informatie
De ontmoetingsdag is van 10.00 – 14.00 uur in Het Brandpunt, Postweg 18, Doorn. De lunch wordt verzorgd. Er zijn kamers beschikbaar om te rusten. De dag wordt geleid door Rita Renema-Mentink, geestelijk verzorger en directeur van Als kanker je raakt. Alle begeleiders zijn zelf door kanker geraakt. Iedereen is welkom. Je kunt je aanmelden op: www.alskankerjeraakt.nl of mail naar ontmoeten@alskankerjeraakt.nl

Over de stichting
De stichting Als kanker je raakt is in 2011 opgericht op initiatief van ds. Arie van der Veer en geestelijk verzorger Rita Renema-Mentink en heeft als doel mensen te ondersteunen die geraakt worden door kanker d.m.v. ontmoeting, gesprek en bemoediging.

Kerstviering Het Kruispunt

Bid & Borrel

Woensdag 21 november in een koude kerkzaal…

Gods grootheid stond op deze avond centraal, waar in we inzoomden op ‘Die in de hemelen zijt’. We kwamen tot de ontdekking dat de hele schepping, inclusief het complete heelal z’n best doet om deze God en Schepper te loven. Zie ons bericht op Facebook voor een prachtig (Amerikaans) filmpje hierover en/of lees psalm 148.

De ontzagwekkende betekenis hiervan dringt verder tot ons door als we onszelf afvragen wat we eigenlijk verwachten van het gebed. Zou voor die God iets te moeilijk of een zorg te groot zijn? We denken vaak dat onze zorgen te groot zijn voor God, we houden ze toch graag bij onszelf, we blijven ermee lopen. We bidden en vragen God om hulp en bij het amen hebben we het weer van God teruggepakt om er zelf zorgen om te maken. We leren vanuit de bijbel dat we onze zorgen echt helemaal bij die Vader mogen neerleggen en ze daar ook mogen laten liggen. En dat we echt mogen verwachten dat Hij met onze zorgen aan het werk is, elke dag opnieuw.

Wat vragen we dan?
We leren ook dat het goed is om kritisch te kijken naar de vragen die we aan God stellen. Zijn die in echt in lijn met Gods koninkrijk? Kunnen we ten diepste God beter dienen op het moment dat ons verlangen vervuld is? Of vragen we vooral dingen voor onszelf? Het is belangrijk om bij jezelf na te gaan of je samen met Hem wilt optrekken en of je bereid bent je echt door Hem te laten leiden. Ook in je grootste wens, misschien juist wel in je grootste wens of verlangen.
Een andere manier om ‘te klein’ te denken van God is dat we ons in ons gebed vaak afvragen of God Zijn beloften wel wil waarmaken in ons dagelijks leven. Dit kan bijvoorbeeld door in gebed de volgende vraag te stellen: ‘Heer, bent U vandaag bij me?’ God heeft echter in de bijbel beloofd dat “Ik ben bij je tot de voltooiing van de wereld’ en dat doet Hij dus ook. Wat betekent dit voor je gebed? Je mag God krachtig vragen om die belofte ook voelbaar te maken op die momenten dat je even niet weet wat je moet doen of dat je je angstig voelt. Hij heeft het beloofd!
Vertrouw erop, want Hij is vele malen groter dan jouw zorgen. Hij die de dood heeft overwonnen en door te spreken de wereld en alles daar ook nog buiten heeft gemaakt, kan ook jouw zorgen aan. En dat wil Hij ook! Wil jij Hem de ruimte geven?
Wat waren we warm geworden na deze bemoediging. En de borrel erna hielp ook om de kou verder te verdrijven.

De volgende Bid&Breakfast: 4 december 08.00 ontbijt, 08.30 bidden

De volgende Bid&Borrel: Laat Uw naam geheiligd worden! Op 19 december doen we dit door een avond God groot te maken voor wie Hij is en wat Hij doet. Extra mooi in de week voor kerst, waarin God naar ons kwam om alles te geven. Laten we met elkaar Hem daarom prijzen en Zijn naam heiligen! Iedereen is uitgenodigd en met name ook de kinderen!

19 december, 19.00u in ons kerkgebouw.

Aankomende woensdag 28 november: Brainstorm over de aanbiddingsavond. Hoe kan jij Gods Naam heiligen, wat zou God willen? Denk mee, bid mee en haak aan! 20.00 uur bij Brenda (Heemraadsplein 13) of laat Brenda (0628252922) of Willeke (0641341927) jouw ideeën weten!

Boekenkastje

In de hal van de kerk staat een boekenkastje. De bedoeling is om hierin christelijke boeken te zetten, die je zelf niet meer hoeft en die je de moeite waard vindt voor een ander om te lezen, dus waarvan het jammer is om ze weg te gooien.

Op straat in Rotterdam en ook op andere (semi)openbare plekken in het land verschijnen steeds meer van dit soort ruil/haal- en brengkastjes. Hiervan maak ik vaak gebruik. Maar met mijn typisch christelijke boeken kan ik hier niet echt terecht, vandaar dat ik het plan kreeg om ook in de kerk zo’n kastje te plaatsen.

De CvB heeft toestemming gegeven om dit idee te realiseren en ik heb in een kringloopwinkel een kastje gevonden. Nu is het tijd voor de volgende fase: het vullen van het kastje. Ik heb bedacht om de boeken die de kinderen tijdens de dienst gebruiken op de onderste plank te zetten. De toekomst zal leren of dat een goed idee was en zo niet, zal ik ze weer terugdoen in de krat.

Op de overige twee planken kun je dus zelf boeken neerzetten en je mag er ook boeken van meenemen. Zo kunnen we van elkaars boekenrijkdom profiteren, bv dagboekjes voor volwassenen en kinderen, boekjes die je met je kring hebt besproken, boeken over actuele onderwerpen. Het moet geen dumpplek worden van oude boeken die voor niemand interessant zijn. Ik zal het kastje regelmatig opruimen en nalopen. Mochten boeken er te lang staan, zal ik ze eruit halen, zodat er plek blijft voor iets nieuws. Ik hoop dat het een succes wordt en anders was het een leuk experiment.

Liesbeth Wieles

Newbornlife’s Eindejaarsactie 2018

Beste broers en zussen,

Newbornlife organiseert ook aan het eind van dit jaar weer een verdubbelingsactie voor operaties voor vrouwen in Afrika die lijden aan VVF (Vesico Vaginal Fistula).

Alweer?
Ja, want het is nog steeds hard nodig! In de armste landen sterft nog steeds 1 op de 8 vrouwen tijdens de zwangerschap, bevalling of kort daarna. Van de vrouwen die overleven moeten jaarlijks circa 120.000 verder met een blaasfistel. Alleen al in Afrikaleven naar schatting 2 tot 5 miljoen ‘verborgen’ vrouwen met de gevolgen van VVF. En met die gevolgen valt niet te leven…

Wat is VVF ook alweer?
Door een langdurige bevalling zonder hulp verliest een vrouw haar kindje. Haar blaas raakt zó beschadigd dat hij geen urine meer kan bevatten. Ze is altijd nat, wordt gepest, verliest haar waardigheid, wordt uitgestoten door de gemeenschap, wordt weggestuurd door haar man, ze verpaupert en vereenzaamt.

Weer dubbelop?
Ja, want ook dit jaar worden alle giften die voor het einde van het jaar binnenkomen verdubbeld, door een anonieme gulle gever. Met uw gift kan – als hij binnenkomt vóór 28 december – dus twee keer zoveel gedaan worden. Ende gift is ook nog aftrekbaar voor de inkomstenbelasting 2018. Vorig jaar konden we door de Eindejaarsactieongeveer50 blaasherstellende operaties mogelijk maken. Voor 50 unieke vrouwen een nieuw leven. Wij gaan er dit jaar weer voor! U ook?

Giften zijn welkom op IBAN:
NL85 INGB 0003 109280
tnv Newbornlife te Zuidlaren ovv verdubbeling.

Namens het bestuur,
Janneke Venema (voorzitter)

Stichting Newbornlife Nederland
050 409 4212 / newbornlife@live.nl / newbornlife.nl