Kerkdiensten volledig online

De kerkdiensten zullen de komende tijd (helaas!) alleen online gehouden worden. De kerkenraad heeft dit besloten, in navolging van het advies van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO).

Ter bestrijding van de covid-19 pandemie is het noodzakelijk om voor de periode tot 19 januari a.s. extra maatregelen te nemen. Het CIO adviseert de kerkgenootschappen nadrukkelijk hieraan een bijdrage te leveren door zoveel mogelijk thuis te blijven en te gebruik te maken van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken.

We nodigen u daarom van harte uit om tijdens deze lockdown de kerkdiensten online met ons mee te vieren via ons Youtube kanaal.

Ons inloophuis HAVEN is eveneens nog steeds gesloten. We houden u via de website de hoogte wanneer we u weer kunnen ontvangen.

Podcasts

Tijdens de eerste coronagolf konden we, net als nu, als gemeente niet bij elkaar komen. Ds. Peter Colijn en Rosanne Verwijs maakten bij verschillende gelegenheden een aantal podcasts ter bemoediging.
Je kunt deze podcasts op deze pagina beluisteren.

Reactie

Wil je reageren naar aanleiding van de podcasts of heb je vragen over de eredienst? Stuur ons dan een email.