GKv Rotterdam-Delfshaven zoekt een HAVENarbeider

Op deze pagina vind je een karakterschets van onze gemeente en van de voorganger die we zoeken. Hiermee willen we je uitnodigen om kennis te maken met onze gemeente in Rotterdam-Delfshaven. We stellen onszelf graag kort, krachtig en eerlijk voor. We doen dat in het kader van ons beroepingswerk, om aan voorgangers en andere geïnteresseerden te laten proeven wie we zijn.

Kort: het is geen uitgebreide, academische analyse, maar een typering in stellingen en ‘oneliners’. Daarover valt telkens nog meer te zeggen en te nuanceren, en ook binnen onze gemeente kan er verschil van mening over zijn. Laat het een uitnodiging zijn om met ons in contact te komen en te ontdekken wie we zijn.

Krachtig: omdat we het doen vanuit positieve energie over wie we zijn als gemeente. We zijn ervan overtuigd dat we op dit moment hier in Delfshaven geroepen zijn om gemeente te zijn en dat we leven vanuit Gods kracht, in vertrouwen op zijn leiding voor onze gemeente.

En eerlijk: we vertellen geen succesverhaal maar geven een indruk van wie we zijn en waar we naar verlangen; mét alle verschillen in inhoud, waardering en verwoording van dat verlangen. Dat vinden we juist mooi: al die verschillende mensen met wie we samen Jezus willen volgen en die zich geroepen voelen samen gemeente te zijn.

En ja, we denken dat we een herder nodig hebben die hierin met ons meeloopt, vooropgaat, of ons juist een duw in de goede richting geeft. Hiervan geven we allereerst een profielschets.

We nodigen je van harte uit om met ons in contact te komen als jij je hierin herkent. Dat kan via [email protected] of telefonisch via 06-40380927 (Margreet Lont-van Gelder).