Op vrijdag 19 november is het feest! Want Jasper van der Lugt en Lisa Euwema trouwen dan. We wensen hen alvast een mooie en feestelijke dag. Ds Peter Colijn zal in deze dienst, die om 19.00 u begint in ons eigen gebouw, voorgaan. De dienst zal ook online te volgen zijn.

Deze dienst is alleen fysiek toegankelijk met een geldige QR-code. We doen dit om in deze dienst voldoende ruimte te maken voor alle verwachte aanwezigen. In deze dienst komen vooral familie en vrienden, die de rest van de dag ook een dergelijke QR-code moeten tonen. Terwijl het jammer zou zijn als een deel daarvan vervolgens niet bij de kerkdienst kan zijn, omdat we bij ons maar 70 mensen kunnen toelaten.

Voor gemeenteleden die willen komen en van harte zijn uitgenodigd, vragen we dus ook om een QR-code. Dit doen we dus alleen bij deze bijzondere dienst en niet op de zondagse erediensten. Op de zondag geven we nadrukkelijk de maatregelen zodanig vorm dat iedereen (die aan de beurt is) kan komen. Een trouwdienst als deze is anders, waarbij we het redelijk vinden om te vragen om als je aanwezig wilt zijn, je eenmalig te testen, als je niet gevaccineerd bent. Ook is er de mogelijkheid om de dienst digitaal te volgen.

Het moderamen