Lezing Samen Gereformeerd

Geachte broeder, zuster,

Graag attenderen wij u op een lezing die D.V. gehouden zal worden op woensdagavond 15 januari in GKv kerkgebouw ‘De Burcht’, Van Schothorststraat 24 te Barneveld.

Ds. H. Drost, emerituspredikant van de GKv Zwijndrecht-Groote Lindt, zal spreken over het onderwerp Missionaire én gereformeerde kerk!

Het besef dat het zendingsveld naast de kerk ligt, dringt steeds meer door. De kerk heeft de opdracht om missionair te zijn, gericht op de naaste. Daarbij past openheid en gastvrijheid, voor iedereen.

Over missionair kerkzijn bestaan modieuze opvattingen. Drempels zouden weg moeten, kerkmuren zouden niet meer ‘van deze tijd’ zijn. Maar is dat gereformeerd?

Hoe klinken missionaire preken? Kun je nog over bekering preken en praten? Hoe zit het met kerklidmaatschap en het toepassen van tucht?

Missionair en gereformeerd mag én hoeft geen tegenstelling te zijn …

U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. Er zal een collecte worden gehouden om de kosten te bestrijden. Er is uiteraard tijd voor onderlinge ontmoeting. Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Bij voorkeur tevoren opgeven via info@samengereformeerd.nl

Deze lezing wordt georganiseerd door het comité Samen Gereformeerd. Over het doel en werk van dit comité, maar ook voor meer informatie, kunt u terecht op de website www.samengereformeerd.nl

Hartelijke groeten, namens comité ‘Samen Gereformeerd’,
Evert Jan van Baardewijk