Wie zijn we als gemeente?

 • We zijn een compacte gemeente in de stad met (nu) 200-250 leden, met toch alle fasen van het leven vertegenwoordigd; scholieren, studenten, alleenstaanden, jonge gezinnen, volwassen families en gelukkig ook ouderen.
 • Overal vandaan zijn we voor kortere of langere tijd beland in Rotterdam-Delfshaven en Schiedam en voelen we ons verbonden. Er is betrokkenheid en warmte. Dat we elkaar kennen in onze wat kleinere gemeente is een kracht.
 • We komen zondagmorgen graag samen voor de eredienst. We zien ook veel moois in het samenkomen in (kleinere) kringen. Daar wordt op elkaar gelet en leren we elkaar beter kennen.
 • We zijn als gemeente pragmatisch en werken graag ad hoc. Dan komt er snel veel voor elkaar. We laten veel over aan eigen initiatief. Veel mensen hebben een taak in de gemeente en/of in de samenleving.
 • We zijn open naar bezoekers op ons pad en heten gasten graag welkom. Om open en betrokken te blijven, vinden we soms lastig, zeker als mensen wat op de drempel blijven staan.
 • We houden van onze kids en de jeugd en zoeken naar manieren om ze mee te nemen naar wat wij zo waardevol vinden: onze Heer.
 • Óók voor andere levensfasen zijn we als gemeente een ervaringsplek rond het leven als christen. Dat leven als christen ervaren we heel verschillend. Soms is dat een zoektocht of zijn we het (bijna) kwijt, of wordt het aangevochten, soms is het bruisend aanwezig, en soms raakt het op de achtergrond in de drukte van ons dagelijks leven.
 • Verschillende achtergronden en manieren van denken kleuren onze gemeente. Het betekent dat er veel diversiteit is in wat je van de gemeente, de kring of kerkdienst verwacht. Komend vanuit de gereformeerde traditie is er daarom ruimte voor allerlei diverse vormen. Maar – ook vanwege de compactheid van de gemeente – richten we ons in de kerkdiensten en kringen op ‘iedereen tegelijk/samen’. De kracht van onze gemeente is dat we zoveel mogelijk samen willen beleven en iedereen uitnodigen mee te doen.
 • We zijn geen vaste club mensen, maar een netwerk met lossere en vastere verbanden. Juist in de grote stad is er ook on-gehechtheid en anonimiteit. Dat maakt het ook voor ons moeilijk om altijd betrokken te blijven op wie zelf minder aanwezig is.
 • We leven met elkaar mee maar trekken soms individueler op dan we hoopten. Hebben wij in onze kringen de betrokkenheid en openheid om elkaar te helpen? Hoe kunnen we met elkaar Gods goede woorden ontdekken voor alle terreinen van het leven?
 • We merken dat groeien en ontwikkelen als gemeente makkelijker is gezegd dan geleefd. Het hoe & waarom wordt door iedereen anders beleefd. Is het nodig? Gaat het te snel, of te langzaam? Wat heeft prioriteit en wie pakt het dan op? We zijn dankbaar voor eenheid en gemeenschap die we hierin ervaren maar zoeken naar een manier om te groeien.

Wat is ons verlangen voor de komende jaren?

 • We geloven dat je bij God rust mag vinden in Jezus. Zo willen we gemeenschap zijn voor iedereen, en willen we een veilige plek zijn waar een ieder wordt aangesproken en zijn geloof mag beleven en die rust mag (gaan) vinden.
 • Als HAVEN willen we een ankerplaats zijn voor al die individuen die vaker of minder vaak komen om ‘te laden en te lossen’. We zijn dat voor iedereen die bij ons aanlandt. Zo varen we weer uit om in al onze eigen, specifieke, mooie netwerken als christen tot zegen te zijn en te werken in Gods Koninkrijk.
 • We voelen ons als gemeente geroepen in deze stad en de buurt in het bijzonder. We verlangen naar een gemeente die met trouw, draagkracht en betrokkenheid aanwezig en van betekenis is.
 • We willen daarvoor uitnodigend zijn, ook praktisch in hoe ons gebouw en onze samenkomsten daarbij overkomen. Letterlijk open deuren passen daarbij. Laat onze ‘voortuin’ en plein en alles wat daar gebeurt ook bloeien zoals God dat bedoeld heeft!
 • Kerkdiensten zijn belangrijk voor onze HAVEN. We verlangen naar aansprekende diensten, zeker ook voor tieners, zoekers en gasten, die ons aanvuren in geloof en (tegelijk) leren leven uit genade en rust die God geeft.
 • We leren omgaan met een gemeente die (weer) wat kleiner wordt. Dat betekent ontdekken wat onze focus moet zijn, en maakt ons nog meer betrokken op elkaar.
 • We hebben elkaar nodig en willen leren omgaan met de diversiteit en al die verschillende individuen in de gemeente. Dat vraagt van ons dat we echt geïnteresseerd zijn in de ander en beseffen waar we elkaar voor nodig hebben, dat we ons leven delen en ons voor elkaar open stellen.
 • En daarin willen we bovenal ons geloof delen. Daarin kunnen we ons oefenen in allerlei vormen, en willen we getuigen tussen alle levensfasen in ons grote gezin. Mooie en moeilijke dingen, jong en ouder. En dan ‘samen bidden en luisteren naar God en samen zoeken naar het plan van onze Heer’.
 • Om elkaar te inspireren willen we ook optrekken met andere christenen in de stad, en samen delen en vieren.
 • We verlangen boven alles om steeds weer en steeds meer vervuld te worden met Gods Geest. We verlangen om elke dag opnieuw en steeds meer Gods liefde te ervaren en dichtbij Jezus te leven. Daar hebben we elkaar en het bij elkaar komen voor nodig. We willen Christus zoeken, en met Zijn voorbeeld ook open zijn naar onze naasten!
 • Dat is onze drijfveer en daardoor willen we ons laten leiden. We zijn niet activistisch, en werken niet met een plan van aanpak. Als we in deze gezindheid van Christus bezig zijn, geloven we dat God met Zijn Geest onze weg wil zegenen en wijzen.

Gemeentevisie van DelfsHAVEN

Wij stellen God centraal. Daarom zijn wij in zijn geest voor iedereen een veilige haven om energie, kracht en wijsheid op te doen voor het leven in de stad. Iedereen in Delfshaven en omstreken willen we aantrekken door lief te hebben, door ons leven met elkaar te delen en door samen te leren hoe Jezus ons hierin voorging. We zijn een nuchtere en flexibele gemeente die van harte bereid is om zich met haar gaven liefdevol in te zetten voor elkaar en voor anderen.

Dit vatten we samen met het woord H A V E N:

HULPVAARDIG
We kijken naar elkaar om en we hebben oog voor onze omgeving. Zo maken we ons geloof concreet.

AANTREKKELIJK
We zijn open en gastvrij. Door onze houding laten we anderen iets zien van Jezus’ liefde.

VORMEND
We stimuleren elkaar tot het inzetten van onze talenten, zowel in onze gemeente als daarbuiten.

EERBIEDIG
We richten ons eerbiedig op het belangrijkste doel in ons leven: God alle eer geven.

NETWERK
We willen een gemeente zijn, waarin we samenwerken en samenleven in de naam van Jezus.

Een HAVEN is een vaste plek om naar terug te komen; een startpunt om goed uitgerust mooie reizen te starten. HAVEN is ook hoe we naar onszelf kijken; de spiegel die we onszelf voorhouden.
‘Bakens’ die ons helpen te blijven koersen richting God en onze naaste.
Kenmerken waar we scherp op willen blijven als gemeente, en waar we áán en mee willen werken! Hiermee zien we ook dat we mogen werken aan onszelf, de gemeente, en onze naaste en de buurt.