De Havenarbeider (m/v)

We zoeken voor onze gemeente een eerlijke HAVENarbeider die ons door de Geest inspireert om met en voor God te leven. Iemand die kan inspelen op de geloofsvragen die er in de gemeente leven, en die inspirerend invulling kan geven aan de zondagse samenkomsten door ons toe te rusten vanuit de Bijbel: om zo Gods genade te ontdekken en te vieren.

Er zijn in onze HAVEN veel mensen die de handen uit de mouwen steken. De herder ziet als predikant de samenhang in de gemeente en houdt de grote lijnen in het oog, juist in onze compacte gemeente van Delfshaven met veel diversiteit en doorstroming. Iemand die overzicht heeft en die aandacht heeft voor de gemeente als geheel, en voor onze jeugd, studenten en gasten in het bijzonder. Iemand die flexibel in kan spelen op initiatieven en behoeftes vanuit de gemeente en daar richting aan geeft. En ons als gemeente kan helpen met het nadenken over de toekomst van onze HAVEN op de langere termijn.

Deze herder is een verbinder die nieuwsgierig is en die de verbinding tussen God, gemeente en de wijk kan leggen om elkaar te inspireren bij missionaire activiteiten en gemeente zijn. Iemand die contact legt met andere naburige kerkelijke gemeenten om te onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Persoonsprofiel

Nieuwsgierig, open, bevlogen en creatief.
Een herder met oog voor de jongeren, gasten en voor de verschillen in geloofsbeleving/-vragen in de gemeente. Iemand die houdt van de stad.
Een netwerker en verbinder. Ondernemend en communicatief sterk.
Iemand bij wie het kan stormen, maar die Jezus als Kompas heeft en zo de gemeente naar veilig vaarwater kan brengen.

Overzicht taken en verantwoordelijkheden

Dit is uiteraard geen keurslijf maar om inzicht te geven in de verwachtingen.

  • Voorbereiding, afstemming en voorgaan in zondagse erediensten (ca. 12-16 uur p/w)
  • Onderwijs jeugd en toerusting jeugdleiders (ca. 4 uur p/w)
  • Pastoraat en begeleiding gemeenteleden (ca. 4 uur p/w)
  • Vorming, toerusting en gespreksgroepen (o.a. kringleiders) (wisselend, gem. 2-4 uur per week)
  • Toerusting kerkenraad en lid moderamen (ca. 2 uur p/w)
  • Opbouwen netwerk in de wijk, onderhouden contacten met naburige kerkelijke gemeenten (ca. 4 uur p/w)
Aanstelling

Wij bieden als gemeente een aanstelling voor maximaal 0,8 fte (minimaal 0,6), ingedeeld in schaal A, met een start op maximaal trede 8.