Zijn liefde is zichtbaar in onze samenkomsten, in onze omgang met elkaar en in onze houding naar de mensen in Rotterdam. Wij geloven in één God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Wij geloven dat deze God in liefde met ons wil omgaan. Deze omgang is alleen mogelijk door geloof in Jezus Christus, Gods zoon.

Door zijn dood aan het kruis heeft hij Gods straf op onze zonde, onze verkeerde gedachten, woorden en daden gedragen. Door zijn opstanding heeft hij ons verlost van de dood en geeft hij ons eeuwig leven. Hoopvol kijken wij uit naar de dag dat Jezus Christus zijn grootheid aan de wereld zal tonen en wij voor altijd bij Hem zullen zijn. In ons leven willen wij God loven en hem eren in onze woorden en daden.

18Samenleven
God vraagt van ons dat wij van elkaar houden en voor elkaar zorgen; eenzaamheid en nood mogen niet voorkomen. In onze gemeente zijn daarom kringen essentieel. In deze kleinere verbanden willen wij groeien in onze toewijding aan God en in onze betrokkenheid op elkaar. Daarom is er in deze kringen plaats voor bijbelstudie, lofprijzing en gebed. Ook willen wij door middel van deze kringen nieuw-gelovigen een plaats geven binnen onze gemeente. Wij streven ernaar dat iedereen in onze gemeente opgenomen is in een kring.

13bSamenroepen
Wij zijn erop gericht zoekende mensen in onze stad in contact te brengen met Jezus Christus. Nieuw-gelovigen willen wij een structuur bieden waarin zij in alle rust en ruimte kunnen groeien in hun geloof en plaats binnen de gemeente.

14Samenkomen
Wij geloven dat God in onze samenkomsten aanwezig is en tot ons spreekt. Centraal in die samenkomsten staat de bijbelse boodschap dat wij bij God mogen horen en met hem leven. Hij troost en bemoedigt ons, hij vermaant ons en spoort ons aan bij het volgen van Christus. Zo krijgt ons leven zin, kracht en richting.
Daarom loven en prijzen wij God en naderen tot hem in onze gebeden.

18cSamen bidden
Gebed heeft een centrale plaats in onze gemeente; thuis, in de kringen en in de samenkomsten. Voortdurend bidden wij of Jezus Christus ons door zijn Geest wil vernieuwen en ons op Zijn weg wil leiden. In onze gebeden danken en loven wij God.
Wij belijden onze schuld en bidden voor elkaar en voor de wereld.

25Samenwerken
Wij stimuleren elkaar door gebed, vorming en onderwijs en om ons in te zetten als volgeling van Jezus Christus in de gemeente, maar ook in onze stad. Dit in overeenstemming met de gaven die ieder van ons van God heeft gekregen.