We hopen komend jaar op groei van het inloophuis. We zijn op zoek naar minimaal 1 extra vrijwilliger die eens per 4 weken op een vrijdagochtend kan helpen bij het ontvangen van onze gasten. Ook vinden we het leuk als gemeenteleden op vrijdagochtend af en toe hun weg naar het inloophuis weten te vinden: de koffie en wellicht soep staan klaar! Ook groei in het aantal bezoekers zou mooi zijn, evenals verdere diepgang in de contacten. Uitgangspunt blijft dat iedereen welkom is, we willen elkaar ont-moeten, dus ruimte voor iedereen. Het inloophuis gaat op vrijdag 4 september weer van start.

Op donderdag 3 september vindt er om 20:00 uur een bijeenkomst plaats in de kerk. We willen samen terugkijken op afgelopen seizoen en vooruit kijken naar wat komend jaar beter kan. Overweeg je vrijwilliger te worden, of ben je gewoon benieuwd naar het inloophuis, of heb je ideeën hoe we meer mensen uit de buurt van het kerkgebouw kunnen bereiken: je bent van harte welkom! Mocht je deze avond niet kunnen, maar wel input willen leveren of meedenken, neem dan contact op met een van de vrijwilligers.

In verband met corona willen we graag vooraf zicht krijgen op wie 3 september erbij kan zijn. We houden onderling die avond voldoende fysieke afstand (desnoods wijken we uit naar de grote kerkzaal), maar vinden het fijn als je je vooraf aanmeldt. Dit kan door een mailtje/appje/etc. naar ondergetekende. Zet je 3 september alvast in je agenda?

Frits v.d. Velden

Frits483@gmail.com