Wat een liefde! Het offer voor deze tijd.

Dat is ons jaarthema voor dit kerkelijk seizoen.
We zullen ons dit jaar hopelijk telkens weer verwonderen over het offer van Jezus! En we gaan oefenen om steeds meer zelf een offer te zijn, in wie we zijn en in wat we delen. Zo zullen we ook dit jaar een gemeente zijn die zich als Lichaam van Christus aan deze wereld mag laten zien.

Bij het maken van het programma hebben we ons gericht op onderwerpen die waarde hebben voor zowel hoofd als hand. Bij de uitwerking zullen nadrukkelijk rekening houden met verschillende leeftijden en interessegebieden van de meenteleden. Dus een programma voor jong en oud.

Op vier zondagen staan we stil bij de volgende onderwerpen:

  • Wat is offeren
  • Offeren is een feest
  • An offer you can’t refuse
  • Geef jezelf

In onze kringbijeenkomsten en bij andere activiteiten worden deze onderwerpen verder concreet gemaakt.